Home Kho chứ xăng dầu Kho xăng dầu Chu Lai

Kho xăng dầu Chu Lai

23/03/2024 | 63 views

Phạm vi công việc

Thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư

Chu Lai Petroleum

Thời gian thực hiện

2020

Mô tả dự án

Lập hồ sơ TKCS KXD dầu Chu Lai sức chứa 4000m3.

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com