Home Kho chứ xăng dầu Mở rộng Kho xăng dầu Vũng Rô

Mở rộng Kho xăng dầu Vũng Rô

23/03/2024 | 68 views

Phạm vi công việc

Thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư

PVOil Phú Yên

Thời gian thực hiện

2021

Mô tả dự án

Dự án mở rộng KXD Vũng Rô bao gồm 02 bồn mới sức chứa 8000m3

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com