Home Kho chứ xăng dầu Nâng cấp tổng kho Trần Quốc Toản

Nâng cấp tổng kho Trần Quốc Toản

23/03/2024 | 230 views

Phạm vi công việc

Lập hồ sơ thiết kế nâng cấp hệ thống bồn chứa & bơm

Chủ đầu tư

Tổng công ty Bến Thành

Thời gian thực hiện

2020

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com