Home Civil Construction Nhà máy dầu thực vật Cái Lân – Hiệp Phước

Nhà máy dầu thực vật Cái Lân – Hiệp Phước

23/03/2024 | 1763 views

Phạm vi công việc

Thi công hệ thống PCCC

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Cái Lân – Hiệp Phước

Thời gian thực hiện

2020

Mô tả dự án

Nâng cấp hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn UL/FM

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com