Home Civil Construction Nhà xưởng A6 – KCN Bình Chiểu

Nhà xưởng A6 – KCN Bình Chiểu

23/03/2024 | 1704 views

Phạm vi công việc

Thi công hệ thống PCCC

Chủ đầu tư

Tổng công ty Bến Thành

Thời gian thực hiện

2021

Mô tả dự án

Nhà xưởng 5000m2


Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com