Home Công trình dầu khí Dự án HYOSUNG PP4 – Hạng mục đường ống công nghệ trên cầu cảng.

Dự án HYOSUNG PP4 – Hạng mục đường ống công nghệ trên cầu cảng.

23/03/2024 | 268 views

Phạm vi công việc

Thiết kế chi tiết

Chủ đầu tư

HYOSUNG

Thời gian thực hiện

2019

Mô tả dự án

Hệ thống xuất nhập sản phẩm trên cầu cảng

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com