Home Công trình dầu khí Đường ống cung cấp khí thiên nhiên cho khu công nghiệp Cái Mép

Đường ống cung cấp khí thiên nhiên cho khu công nghiệp Cái Mép

23/03/2024 | 262 views

Phạm vi công việc

Thiết kế cơ sở & Thiết kế chi tiết

Chủ đầu tư

XN KTA Vũng Tàu

Thời gian thực hiện

2020

Mô tả dự án

1,6km đường ống 8” cấp khí cho KCN Cái Mép

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com