Home Công trình dầu khí Dự án Cá Voi Xanh – Hạng mục trên bờ

Dự án Cá Voi Xanh – Hạng mục trên bờ

23/03/2024 | 1340 views

Phạm vi công việc

Thiết kế hệ thống PCCC, giai đoạn FEED

Chủ đầu tư

Liên danh Saipem-PVE-ĐBA

Thời gian thực hiện

2019 – 2020

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com