Home Công trình dầu khí Đường ống cung cấp khí thiên nhiên cho khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Đường ống cung cấp khí thiên nhiên cho khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

23/03/2024 | 1215 views

Phạm vi công việc

Thiết kế cơ sở & Thiết kế chi tiết

Chủ đầu tư

XN KTA Vũng Tàu

Thời gian thực hiện

2020

Mô tả dự án

2,2km đường ống 8” cấp khí cho KCN Phú Mỹ 3

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com