Home Công trình dầu khí Đường Ống Dẫn khí LNG Thị Vải- Phú Mỹ

Đường Ống Dẫn khí LNG Thị Vải- Phú Mỹ

23/03/2024 | 280 views

Phạm vi công việc

Thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư

PVGas

Thời gian thực hiện

2019

Mô tả dự án

Tuyến ống LNG 26” có công suất 6 triệu tấn / năm

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com