Home Công trình dầu khí Nhà máy Polypropylent Phú Mỹ

Nhà máy Polypropylent Phú Mỹ

23/03/2024 | 1012 views

Phạm vi công việc

Thiết kế hệ thống PCCC, giai đoạn FEED

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần hạt nhựa Phú Mỹ

Thời gian thực hiện

2018 - 2021

Mô tả dự án

Nhà máy PP công suất 300 nghìn tấn/năm & Nhà máy PDH công suất 305 nghìn tấn/năm

Powered by Froala Editor

Copyright © 2018 DAI BAO AN LIMITED COMPANY
Design by DaiBaoAn.com